تعیین اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید برق بیستون

تعیین اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید برق بیستون

در‌ جلسه فوق العاده مجمع عمومی شرکت مدیریت تولید برق بیستون که در مورخه 1395/8/15 و با حضور کلیه سهامداران برگزار گردید اعضای جدید هیئت مدیره معرفی و انتخاب شدند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بیستون:در‌ جلسه فوق العاده مجمع عمومی شرکت مدیریت تولید برق بیستون که در مورخه 1395/8/15 و با حضور کلیه سهامداران برگزار گردید اعضای جدید هیئت مدیره معرفی و انتخاب شدند.آقایان جواد مرادی و حسین قبادی به ترتیب به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا تعیین شدند.در پایان جلسه از آقایان عباس سعیدی و مجتبی رستمی اعضای پیشین هیئت مدیره تقدیر بعمل آمد.

اطلاعات تماس 

 

  info (@) bpps.ir
 
  083-34642020
 
  083-34642700
 
  کرمانشاه-کیلومتر 25 جاده همدان
 
 
 
 

 اطلاعات بیشتر

 

پیام مدیر عامل

خط مشی شرکت

خط مشی امنیت اطلاعات