یکشنبه ۲۷ خرداد ۰۳

سیم کشی برق ساختمان

آموزش برق و مشاغل ساختمانی

مراحل خلاصه از برق کاری ساختمان

۱۳۱ بازديد

اگر برق کاری یک ساختمان یک طبقه را به مراحل مختلف تقسیم کنید، روش کار بسیار ساده می شود. به همین دلیل ما کلیات مراحل سیم کشی یک ساختمان یک طبقه را به صورت مرحله ای برای شما آورده ایم تا در ادامه به توضیحات مربوط به هر قسمت بپردازیم:

  1. انتخاب نوع سیستم برق کشی
  2. تهیه و طراحی نقشه یا پلان برق کاری
  3. علامت گذاری محل قوطی های برق، پریزها و روشنایی بر روی دیوارها و سقف
  4. نصب قوطی های برق بر روی دیوار
  5. شیارزنی دیوار برای عبور دادن لوله ها
  6. لوله گذاری
  7. سیم کشی
  8. نصب تجهیزات روشنایی 

 

انواع سیستم سیم کشی برق ساختمان یک طبقه

سیم کشی برق ساختمان یک طرفه را با کمک روش های مختلفی می توان انجام داد، که در ادامه به معرفی جزئی هر کدام خواهیم پرداخت.